Kreis Soest

01 Zachariassee - Zachariasmeer

Een door grondwater gevoed meer van 33 hectare met vlakke oevers en een eiland- dat is het natuurreservaat Zachariassee in een notedop. Het natuurreservaat ligt ten noordoosten van Lippstadt. Het meer is een paradijs voor watervogels.

02 Lippeaue - Het riviergebied van de Lippe

Halfnatuurlijk rivierlandschap, delen van de rivier, halfwilde runderen en paarden, steltlopers en watervogels, en broedende ooievaars - dat alles biedt de Lippeaue. Uitkijkpunten nodigen je uit om de natuur te beleven.

03 Ahsewiesen - Ahse-graslanden

Natte weilanden en grote overstromingsvlakten- dat is het hooilandgebied Ahsewiesen (letterlijk: Ahse-graslanden) in het westelijke Kreis Soest. Hier broedt één van de grootste populaties wulpen in Südwestfalen.

04 Wälder um Welver - Bossen bij Welver

Temidden van een intensief agrarisch landschap ligt een meer dan 300 hectare groot loofbos. Het is het grootste, samenhangende, vrijwel natuurlijk loofbos van de Unterbörde.

05 Woeste

Het kleine laagveen middenin de Hellwegbörde werkt als een magneet op steltlopers en watervogels. Het kikkerkoor van de talrijke boomkikkers is in het voorjaar en in de zomer al van verre te horen.

06 Hellwegbörde

In de Hellwegbörde wordt al sinds duizenden jaren akkerbouw bedreven. In het akkerland verspreide steengroeven en droogdalen, die alleen na zware regenval water afvoeren, bieden ons een blik in het verleden.

07 Kleiberg

Halfnatuurlijke weidelandschappen op de hoogvlaktes van de Haarstrang: halfwilde runderen en paarden geven hier vorm aan een voormalig militair oefenterrein.

 

08 Möhnesee - Möhnemeer

Het europese vogelreservaat Möhnesee (letterlijk: Möhnemeer) heeft internationale betekenis. In de winter zijn hier duizenden watervogels te vinden.

09 Lörmecketal - Lörmecke-dal

Steile rotsformaties van kalksteen, oude bossen en bloemrijke weiden- Al deze verschillende biotopen. worden verenigd in het tot een diepe kloof versmalde dal van de onderste Lörmecke.

10 Möhnetal - Möhne-dal

Vochtige graslanden, weilanden en elzenbossen omgeven de bovenloop van de Möhne. Hier vonden de afgelopen jaren veel herstelwerkzaamheden plaats: aan de Möhne zelf, maar ook in het beekdal.

 

11 Arnsberger Wald - Het bos van Arnsberg

Het Arnsberger Wald is één van de grootste aaneengesloten bosgebieden in Noordrijn-Westfalen. Er lopen veel kleine en middelgrote beekjes door het gebied.