31 Stilleking

Stil is het in Stilleking ook daadwerkelijk - je hoort enkel de vogels kwetteren en het bos ruisen. Het is lastig te geloven dat hier in de jaren 1990 nog pantservoertuigen brulden.

Stilleking (Naturschutzzentrum MK)
Stilleking (Naturschutzzentrum MK)

Flora en fauna hebben het hier voor het zeggen

Sinds 1994 is het voormalige militaire oefenterrein een natuurreservaat, waarin talloze bedreigde planten en diersoorten hun thuis hebben. Al sinds de jaren 1930 heeft de Stilleking een militaire bestemming gehad. Hierdoor bleef bemesting van de velden uit, en konden zich hier op het land zeer bijzondere biotopen ontwikkelen. Nadat het leger de plek in 1992 verlaten had, namen flora en fauna het gebied compleet over. Tegenwoordig wordt het over een oppervlakte van meer dan 150 hectare gekenmerkt door uitgestrekte schrale graslanden, beukenbossen, beekbegeleidende elzen- en essenbossen en ook droge heide.

De onomstotelijke sterren van het grote natuurreservaat zijn evenwel de Heckrunderen. Zij lijken op het uitgestorven oeros, en zijn genoemd naar hun fokkers, de gebroeders Heck. Het complete gebied wordt doorkruist door een netwerk van verschillende paden, de ossentour genaamd. In het gebied staan enkele informatieborden die de bezienswaardigheden verklaren.

Bodembroeders op de runderweides.

Een echt karakteristieke vogel voor het gebied is de tegenwoordig in heel Duitsland zeldzaam geworden graspieper. Hij geeft de voorkeur aan halfnatuurlijk beheerd grasland met een rijk insectenaanbod. Als weilanden en graslanden op enkele plekken ook nog voldoende dekking voor zijn nest geven, dan zal hij er ook broeden. In goede jaren zijn er ongeveer een dozijn paartjes, die tot nu toe steeds in het midden van de runderweide nestelden. De gevoelige bodembroeder verafschuwt honden, dus is het zeker in de zomermaanden extreem belangrijk om de hond aan de lijn te houden. (Er geldt een aanlijnplicht). Ook is het melodieuze gezang van de veldleeuwerik en de boompieper, twee andere weidevogels, vaak te horen. In de bossen roffelen de grote bonte specht, grijskopspecht, groene specht, kleine bonte specht en de zwarte specht. De succesvol broedende wespendief en het regelmatige bezoek van de zwarte ooievaar die hier zijn eten zoekt zijn twee verdere voorbeelden van de inheemse bijzonderheden uit de vogelwereld in de Stilleking.

Ook zeldzame planten zijn hier behouden gebleven, zoals bijvoorbeeld liggende vleugeltjesbloem, zandblauwtje of kruipbrem.

Contact: Naturschutzzentrum Märkischer Kreis e. V.